­
BUSHI KARATE & COMBAT SPORT

bushi_noframe
- Værdigrundlag for Bushi:


Bushi betyder "kriger" på japansk. Det symboliserer en klub, hvor kampen er i centrum - forstået som den enkeltes kamp for at udvikle sig og blive stærkere, og som klubbens kamp for, at rumme og udvikle alle, uanset alder og medfødt talent.

Bushi skal med andre ord rumme stævnerelateret karate, såvel som den traditionelle Japanske Karate, altså både bredde og elite.

Det skal stå klart, at det kun ikke drejer sig om: ”Enten - Eller”… - Men derimod om: ”Både - Og”.

”Tradition, skal være inspiration – Ikke en begrænsning”

Vores stilart er Shotokan Karate og Wado-Ryu Karate, hvor vi vil fremme en høj karatemæssig kvalitet. Grundlæggende søger vi inspiration i den oprindelige karate, som blev trænet af mester Gichin Funakoshi på Okinawa.
- Men.....   - Vi er også en top moderne og progressiv klub, som følger udviklingen i den moderne WKF Karate.
Vi arbejder med sportskarate på specielle hold og stræber efter at gøre os gældende, både Nationalt og Internationalt.

Vi kommer ikke uden om at fremtiden for moderne dansk karate vil være en sports orienteret træning for de unge, og traditionel karate for de voksne, med fokus på selvforsvar og de ”hemmelige” teknikker der ligger gemt i vores Kata. Når det er sagt, skal vores selvforsvar kun bygge på teknikker som ”virker”.

I Bushi skal der skal være en god og venlig stemning med individuel hensynstagen. Vi ønsker at fastholde og udvikle det sociale sammenhold på tværs af elever og instruktører i klubben.

Træningen skal være inspirerende og sjov, så den enkelte skal føle sig glad og have lyst til at passe sin træning. Træning skal være alsidig, med moderne pædagogik, åbenhed og god tone.

Vi vil med vores klub være med til at udvikle børn og unge i Gribskov kommune, gennem at udbygge samarbejde med skoler og fritidsordninger. Være synlige gennem sport, kultur, uddannelse, undervisning og arrangementer. Samtidig vil vi værne om vores høje status som en førende karateklub i Damark med høj kvalitet og ægte Karate ånd.

B – Bredde (Tilbyde en bred vifte af tilbud inden for kampsport)
U – Udvikling (Udvikle den enkelte elevs evner til perfektion)
S – Sammenhold (Udvikle sociale kompetencer for den enkelte)
H – Homogen (Usynlige skel mellem udbud af kampsport)
I – Individuel (Træning for den enkelte i et stærkt fællesskab)


ikon ...Erling Marcussen | Chefinstruktør & Grundlægger af Bushi Karate & Combat Sport

 

­