­
BUSHI KARATE & COMBAT SPORT
- Kata træning:

Kata betyder form. Kata er en stor anledning til at karate eksisterer i dag. Samtidig er det også en af de mest misforståede dele af karate. En kata består af en mængde sammensatte teknikker som udgør et forsvar mod vold rettet mod ens person. Munkene i Shaolintemplet havde gennem mange år fundet frem til 36 forskellige angreb man kan blive udsat for. En kata indeholder forsvar mod et eller flere af disse angreb. Kata er således et fysisk ”bibliotek” over effektive selvforsvarsteknikker fra en tid, hvor der ikke fandtes Youtube, videokameraer eller billeder.
- Mange udøvere i dag kender desværre ikke betydningen af kata og der fokuseres meget på udøverens evne til at kopiere lærerens måde at udføre kataen på i stedet for at lade kataen spejle udøverens forståelse af de teknikker den indeholder. Mange ser et mål i sig selv at lære så mange kata som muligt uden skelen til indhold, forståelse og udførsel af de teknikker der forekommer i kata. Alene dette står i skærende kontrast til en af forudsætningerne for at kunne lære karate ordentlig nemlig fordybelsen og forståelsen af den enkelte teknik.

En kata bør laves med konstant fokus på betydningen af teknikkerne og den bør tillempes efter personens fysik og personlighed. En kata lærer ikke en noget men det sammensætter det man allerede har lært.

Forståelsen/betydningen (bunkai) af selvforsvarsteknikkerne i kata er også meget forskellig i dag. Flere systemer bygger deres selvforsvarsteknikker i kata op på rene karate angreb, som hører hjemme i konkurrencer og hvor forsvareren må vide hvilken teknik der angribes med for at kunne anvende sine tillempninger, som ofte afsluttes uden at der er opnået kontrol over angriberen.

Denne måde at træne kata på skyldes stor uvidenhed og manglende forståelse inden for området selvforsvar og er et resultat af den masse udbredelse der har fundet sted inden for karate, hvor selvforsvarsdelen har fjernet sig mere og mere gennem tiden.

I Bushi trænes der kun effektive realistiske selvforsvarsteknikker fra kata. Det vil sige teknikker der rent faktisk kan anvendes mod et pludseligt aggressivt realistisk angreb på ens person.

Ud over effektive selvforsvarsteknikker er kata også en måde at træne balance, koordination og kondition på. Kata er også sport, som man kan konkurrerere i ved stævner hvor den flottest udførte kata vinder. 

­