­
BUSHI KARATE & COMBAT SPORT

- Åbning af idrætsaktiviteter/udendørsidræt uden kropskontakt.

Dansk Idrætsforbund og Dansk Gymnastik & Idrætsforening har den 20. april 2020 udsendt en pressemeddelelse om afvikling af udendørsidrætter uden kropskontakt, hvor de bl.a. skriver, at retningslinierne for udendørsaktiviteter er justeret.

aktiv_gribskov- Akriv Gribskov logo -

I Gribskov Kommune følger vi de anbefalinger, der er givet i pressemeddelelsen – og åbner op for flere udendørs idrætter/faciliteter, hvor der IKKE er kropskontakt.
Anbefalingerne er, at ved udendørsidræt, som ikke indeholder kropskontakt, godt kan afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger,
som Sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort.

I vil kunne læse mere om Coronakrisen på aktivgribskov og se de detaljerede retningslinier på: www.aktivgribskov.dk/corona-krisen – I behøver ikke at være logget ind. Klik på fanen ”Corona Krisen”.

Vi skal endnu engang understrege, at forbuddet mod at samles i grupper med mere end 10 personer og afstandskravet på 2 meter fortsat er gældende, foreløbigt frem til den 11. maj.

  • Derudover gør vi opmærksom på, at klubhuse og fælles badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.
  • Det er yderst vigtigt, at alle indendørs faciliteter forbliver aflåst og dermed ikke tages i brug.
  • Ligeledes er det vigtigt, at I sikrer, at jeres medlemmer kender til alle de retningslinjer, de skal overholde, hvis de vælger at benytte faciliteterne.
  • HUSK, at vi er meget langt fra normale tilstande, så derfor er det vigtigt, at myndighedernes anbefalinger og krav overholdes – og husk, at det er en anden form for idræt, end den vi kender…
Gribskov Kommune
Idræt og Folkeoplysning
Center for Kultur, Fritid og Turisme
Skolegade 43, 3200 Helsinge
­